175/6/10 Nguyễn Văn Tăng, P. Long Thạnh Mỹ, Tp Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh     info@thangmaymiendong.com

 

Trở thành nhà cung cấp dịch vụ có chất lượng và uy tín của Việt  Nam là sứ  mênh mà MIENDONG ELEVATOR cố gắng vươn tới. Chúng tôi cam kết luôn xây dựng và phát triển công ty gắn chặt với mục tiêu chất lượng và sự tín nhiệm của khách hàng là mục đích phấn đấu.