175/6/10 Nguyễn Văn Tăng, P. Long Thạnh Mỹ, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh     miendongelv@gmail.com

Cung cấp dịch vụ lắp đặt thi công, hướng dẫn vận hành và sử dụng thiết bị, hướng dẫn đăng ký kiểm định và tái kiểm định thiết bị thang máy

Thang Máy Miền Đông- Thang máy Kone sứ mệnh của chúng tôi là cải thiện lưu lượng giao thông của đô thị. Là một tập đoàn dẫn đầu trong ngành thang máy và thang cuốn, MIENDONG ELEVATOR cung cấp thang máy KONE cung cấp thang máy, thang cuốn và cửa tự động, cùng với các giải pháp bảo trì và nâng cấp để nâng cao giá trị cho tòa nhà.

  • Mô tả: Thang máy - không - phòng - máy dành cho các tòa nhà mới 
  • Tốc độ: 2,5 m/s
  • Hành trình tối đa: 90 m
  • Tải trọng tối đa: 1600 kg
  • Số người tối đa: Tối đa 21
  • Số thang máy tối đa trong nhóm 4