175/6/10 Nguyễn Văn Tăng, P. Long Thạnh Mỹ, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh     miendongelv@gmail.com

 

Trở thành nhà cung cấp dịch vụ có chất lượng và uy tín của Việt  Nam là sứ mệnh mà MIEN DONG ELEVATOR cố gắng vươn tới. Mục đích phấn đấu của chúng tôi là luôn xây dựng và phát triển công ty gắn chặt với mục tiêu chất lượng và sự tín nhiệm của khách hàng.